Маньковська Вікторія Сергіївна

Біографія

Народилася 13 травня 1986 року. В 2009 році закінчила Вінницький національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка” та здобула кваліфікацію магістра з метрології та вимірювальної техніки.  В 2012 році закінчила аспірантуру  Вінницького національного технічного університету зі спеціальності 05.11.13 – “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин”.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Резистивні перетворювачі фізичних величин на основі генераторів детерміновано-хаотичного сигналу" (05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин) у НУ "Львівська політехніка".

Напрям наукових досліджень – побудова високочутливих засобів вимірювання та контролю з використанням генераторів детерміновано-хаотичних коливань.

Науковий керівник - д.т.н., професор Кучерук Володимир Юрійович.

2012-2016 -  асистент кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету;

2016 - старший викладач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету.

Надруковано 35 наукових праць, з них 6 статей у наукових журналах, що входять до переліку фахових видань України, 1 стаття у науковому журналі, який входить до наукометричної бази Scopus, 3 патенти України на корисну модель, 1 патент республіки Казахстан на корисну модель, 23 тези доповідей на науково-технічних конференціях різного рівню, 1 лабораторний практикум.

 

Google Scholar

ResearchGate

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0552-5482

 

E-mail: viktoriya_m@i.ua

viktoriya_m@vntu.edu.ua